Tijden en installaties veranderen

Het tijdperk van een eenvoudige lamp en stopcontact in een kantoortje ligt alweer jaren achter ons. Tegenwoordig omvat een elektrische installatie meer dan het standaardprincipe van jaren geleden. Geavanceerde technieken en gecombineerde systemen behoren tot de moderne bedrijfsvoering en worden steeds vaker toegepast.

De ondernemer van vandaag kijkt naar efficiëntie binnen zijn of haar organisatie. Tot deze moderne bedrijfsvoering behoren eveneens de technische installaties en systemen. Rekening houdend met de wensen van de ondernemer, de technische middelen en mogelijkheden adviseert E-tech management de ondernemer op het gebied van elektrische installaties, elektronische systemen. Hierbij valt te denken aan ondermeer: brand- en inbraakbeveiliging, bewakingssystemen, DATA/Telecom systemen, toegangscontrole, personenregistratie, op- en omroep systemen etc.

Intermediair tussen opdrachtgever en uitvoerder

Wanneer een ondernemer besluit tot de aanschaf van elektrisch installaties en/of elektronische systemen moet hij of zij zich verdiepen in tal van aspecten, eisen en voorwaarden die hiermee samenhangen.
Het opstellen van een zogenaamd elektrisch plan vergt voor alle drukbezette ondernemers enorm veel tijd. Kostbare tijd die door E-tech management tot een minimum wordt beperkt.

Wij zien onszelf als een belangrijke schakel tussen opdrachtgever en uitvoerende partij. Als E-tech management adviseren wij de ondernemer niet alleen, maar zijn wij tevens verantwoordelijk voor de opzetten van ramingen, aanbesteding, coördinatie,  kostenbewaking en procesorganisatie.

Inspecties aan technische installaties

Tevens voeren wij ook inspecties uit aan technische installaties. Dit kunnen voor Elektrische installatie o.a. zijn: NEN 1010 en NEN 3140 metingen en inspecties alsook energielabeling van installaties op het gebied van Elektro en Werktuigbouwkundige installaties.