Daar in veel projecten de totale techniek (Elektrotechnische- en Werktuigkundige Installaties) aan de orde is kunnen wij ook het Werktuigkundige deel invullen. Door een nauwe samenwerking met een werktuigkundig adviseur kan het totale technische gedeelte van een project  door ons worden afgehandeld. Op een gelijke werkwijze als bij Elekto en met goede afspraken kunnen wij u een optimale dienstverlening garanderen.

Bij werktuigbouwkundige installaties kunnen wij u volledig informeren omtrent o.a. de navolgende installaties:

- Verwarming
- Koeling
- Ventilatiesystemen
- Gas/water/loodgieter (GAWALO) installaties
- Riool en hemelwateraanvoeren
- Duurzaam bouwen (Dubo techniek)
- Betonkern activering

Doelgroepen 

  • E-tech management richt zich voornamelijk op opdrachtgevers in de industriële en utiliteitsmarkt, overheid en zorginstellingen, alsmede opdrachtgevers bij renovatieprojecten.
  • Zeker bij een combinatie van diverse installaties en systemen is ook het aspect nazorg, onderhoudsplanning en beheer van groot belang.
  • Directies, eindgebruikers, bouwmanagers, architecten en projectontwikkelaars zijn voor ons bureau de belangrijkste gesprekspartners bij de opzet en realisatie van bouwplannen.

E-tech management® als partner voor installateurs en leveranciers

Het is voor installateurs en leveranciers belangrijk ieder project optimaal uit te voeren. Hiervoor is begeleiding en controle tijdens de uitvoering noodzakelijk. E-tech management  steunt en begeleidt leveranciers en installateurs tijdens het uitvoeren van projecten.

Een werkwijze die ertoe leidt dat bij ieder project een optimaal resultaat wordt behaald, zodat de opdrachtgever tevreden is over het uiteindelijke effect van de installaties. E-tech management is hiermee ook voor installateurs en leveranciers de partner met meerwaarde.