In een eerste vrijblijvend oriënterend gesprek geven wij aan welke diensten wij voor onze opdrachtgever(s) zouden kunnen uitvoeren. De opdrachtgever bepaald vervolgens hoe het traject zal worden gevolgd. Bij opdracht zal er een uitvoerige inventarisatie van wensen plaatsvinden.

Op basis hiervan  ontwikkelt E-tech management een “Programma Van Eisen”. Hierbij houden wij terdege rekening met o.a. bouwbesluit, energiebesparende maatregelen, relevante eisen, waarborgen, certificaten, middelen en mogelijkheden. Als volgende stap zal een VO (Voorlopig Ontwerp) vervolgens een DO (Definitief Ontwerp) en Bestek met tekeningen worden samengesteld. Aan de hand van het DO worden, indien gewenst, budgetten vastgesteld.

Het selecteren van leveranciers en het voeren van onderhandelingen met leveranciers en installateurs behoort eveneens tot de  werkzaamheden van E-tech management. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden kunnen wij de controle en eventueel de directie voeren.
Kortom: E-tech management verzorgt een optimale elektrische totale installatie die objectief en onafhankelijk is getoetst én voldoet aan de wensen van de opdrachtgever.

De korte communicatielijnen tussen opdrachtgever en E-tech management zorgen vervolgens voor een snelle en adequate werkwijze.